Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommende 0. klasse

Kommende 0. klasse 2024/2025

D. 15. januar åbner indskrivningen af nye 0. klasses elever på Bolderslev Skole for skoleåret 2024/25 og i den anledning holder vi åbent hus/indskrivningsarrangement mandag d. 15. januar, hvor vi i tidsrummet fra kl. 14.30-17.00 vil stå klar således at I kan komme forbi skolen for at se skole og sfo, møde skoleledelse og børnehaveklasselederen samt evt. få hjælp til indskrivningen.

Aabenraa Kommune er opdelt i 18 skoledistrikter. Bolderslev skoledistrikt består ud over Bolderslev bl.a. også af byer som Uge, Todsbøl, Vollerup, Smedager, Rebbøl, Gåskær, Raved, Hjolderup, Bjolderup, Mellerup osv. Skoleelever bosiddende i disse områder forventes som udgangspunkt at gå i den lokale folkeskole - Bolderslev Skole. Der er frit skolevalg i Danmark og således også mulighed for at indskrive sit barn på fri-/privatskoler eller andre folkeskoler i kommunen, hvilket for de enkelte familier kan være forbundet med diverse fordele og ulemper. 

Ved indskrivning på distriktsskolen opnår man en tryghedsgaranti ift. at man er sikret optagelse uanfægtet elevtallet på årgangen. Vælger man omvendt at indskrive ens barn på en anden folkeskole end distriktsskolen, så kan man risikere ikke at blive optaget. 

Ifølge styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2021 gælder følgende:

Hvis der indskrives ikke-distriktsbørn på årgangen, må antallet af børn i klassen ikke overstige 26, idet det skal være muligt at indskrive tilflytterbørn til skoledistriktet, uden at dette medfører oprettelse af en ekstra klasse. 

Kommer man som forældre til at stå i den situation at ens ikke-distriksbarn er elev nummer 27 eller 28 som bliver indskrevet, så bliver barnet ikke optaget på den ønskede skole. Derefter kan man selvfølgelig altid søge optagelse på distriktsskolen, men ofte følger barnet en børnegruppe fra den børnehave, som de går i og må dermed forlade det børnefællesskab, som de er blevet en del af gennem børnehavetiden. 

Ovenstående er vigtig pointe, som man må forholde sig til ved indskrivning til 0. klasse, men faktisk også allerede i det øjeblik at der vælges dagtilbud til barnet. Vælger man et dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave osv.) hvor børnefællesskabet ikke er centreret om Bolderslev Skoledistrikt kan dette have stor betydning for barnets tilhørsforhold i en børnegruppe, når barnet skal starte i skole. 

Et tilvalg af de lokale institutioner i Bolderslev Skoledistrikt har stor betydning for den enkelte familie og for vores lokalområde. 

Hermed en opfordring til at drøfte betydningen af dagtilbuds- og skolevalg i jeres familie-, by- eller gadefællesskaber m.m. 

Med venlig hilsen 

Søren Buchholdt

Skoleleder